Επιλέξτε από τα παρακάτω πακέτα, για ενα ολοκληρωμένο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

  • Καθαρισμός χαλιών

   • Καθαρισμός Χαλιού
   • Έλεγχος ανάγκης επισκευών
   • Απομάκρυνση Σκόνης
   • Αποθήκευση
  • Επισκευή χαλιών

   • Συντήρηση Χαλιού
   • Επισκευή Χαλιού
   • Αντικατάσταση Κροσσιών
   • Επισκευή ρελιού
  • Καθαρισμός κουβ/παπλ

   • Καθαρισμός Κουβέρτας
   • Καθαρισμός Παπλώματος
   • Στέγνωμα
   • Αποθήκευση